Unge

At være ung i dag kan være lidt af en opgave- der er mange krav om et bestemt udseende og opførelse og mange kan derfor hurtig opfatte sig selv som anderledes eller forkert. Det kan være svært at dele disse tanker med nogen i familien eller med jævnaldrende.

Derfor kan et forløb med en psykolog åbne op for disse tanker og følelser med mulighed for at finde løsninger.

De områder jeg arbejder med er eksempelvis:

  • Lavt selvværd og usikker på sig selv
  • Stress
  • Præstationsangst
  • Mistrives i uddannelsessammenhæng eller arbejde
  • Ensomhed
  • Udsat for mobning
  • Angst
  • Tristhed
  • Sorg over skilsmisse, forældres sygdom eller dødsfald