Børn – Børnepsykolog i Køge

Som børnepsykolog er et af de vigtigste elementer for mig at inddrage jer som forældre, da forældrene er den vigtigste ressource for barnet.

Det betyder ikke at du sidder med i hver session, men at vi mødes en gang imellem for at aftale hvordan du som forældre kan fastholde og understøtte dit barns udviklingsproces.

De områder jeg arbejder med er eksempelvis:

  • Har vanskeligheder i daginstitutionen/skolen eller i hjemmet
  • Ensomhed
  • Mobning
  • Sorg over skilsmisse, forældres sygdom eller dødsfald
  • Social fobi
  • Angst
  • Tristhed
  • Udadreagerende adfærd
  • Hjælp til at forstå barnets diagnose og handlemuligheder

Stor erfaring med børnepsykologi

Jeg har 19 års erfaring med børn, unge, familier og voksne. Jeg har haft forskellige stillinger med behandlingskrævende børn og unge i dag- og døgnbehandling, og arbejdet som familiepsykolog i en kommune, PPR og børnepsykiatrien. Min praksis ligger i Køge.