Psykolog og børnepsykolog i Køge med speciale i stress, angst, depression og ensomhed

Alle mennesker har tidspunkter i deres liv, hvor de kommer ud i kriser eller har problemstillinger som influerer deres daglige tilværelse, eksempelvis lavt selvværd, stress, angst eller en relation til en nærtstående (samlever, mor, far) eller måske en chef eller kollega, som jævnligt påvirker dig negativt.

Spørgsmålet er om du vil lære at leve med det eller arbejde med det sammen med en kvalificeret fagperson, der kan hjælpe dig med at afdække mønstrer og finde løsninger, som vil lette det ubehag det er at have uløste problemstillinger i sin tilværelse.

Psykolog og børnepsykolog

Jeg er psykolog og børnepsykolog og jeg har stor erfaring med både voksne, børn, unge og familier.

Min uddannelse og baggrund

Jeg er uddannet på Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har 19 års erfaring med børn, unge, familier og voksne. Jeg har haft forskellige stillinger med behandlingskrævende børn og unge i dag- og døgnbehandling, og arbejdet som familiepsykolog i en kommune, PPR og børnepsykiatrien.

Jeg har løbende efteruddannet mig indenfor for kognitiv terapi, Dialektisk adfærdsterapi samt mange kurser om specifikke problemstillinger. Jeg tester jævnligt børn og unge og har efteruddannet mig i forhold til både kognitive test ( tests der undersøger, hvorledes de intellektuelle færdigheder fremtræder hos personen) og projektive test ( tests der undersøger forskellige personlighedstræk ). Har blandt andet taget en 3- årig efteruddannelse i Rorschach personlighedsundersøgelse.

Jeg er autoriseret psykolog, børnepsykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening

Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen, men kig på siden ” Det praktiske” og se om du kan få tilskud fra en forsikring.